ภาวะแทรกซ้อนหลังเด็กหายป่วยจากโควิด-19

ภาวะ MIS-C (มิสซี) Multisystem Inflammatory Syndrome in Children คือ กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบ ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงที่พบหลังเด็กหายจากการติดเชื้อโควิด-19

เด็ก โดยจะมีการอักเสบของอวัยวะหลายระบบในร่างกายพร้อมๆ กัน โดยเฉพาะอาการในระบบหัวใจ ปอด ตับ ไต สมอง ผิวหนัง ตา ระบบทางเดินหายใจ หรือระบบทางเดินอาหารภาวะนี้ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโดยตรง แต่เป็นภาวะที่เกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ตอบสนองต่อการติดเชื้อผิดปกติไป โดยเริ่มมีอาการตั้งแต่ระยะหายจากโรค จนถึงหลังติดเชื้อ 2 – 6 สัปดาห์ มักเกิดในเด็กอายุเฉลี่ย 6 – 10 ขวบขึ้นไป พบได้เท่าๆ กัน ทั้งในเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง

ภาวะ MIS-C (มิสซี)

MIS-C อาการเป็นอย่างไร? ในเด็กที่เคยมีประวัติติดเชื้อ covid-19 ภายในช่วง 2 เดือน หากมีอาการ…มีไข้มากกว่า 38 องศาเซลเซียสมีอาการอักเสบในร่างกายตามระบบอวัยวะ อย่างน้อย 2 ระบบขึ้นไป เช่นระบบผิวหนัง เยื่อบุจะมีอาการ ได้เเก่ ผื่น ตาแดง มือเท้าบวมระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ ปวดท้อง อาเจียน ท้องเสียระบบหัวใจ ได้แก่ เจ็บแน่นหน้าอก ใจสั่น ช็อค ซึ่งเป็นอาการแสดงที่รุนแรง อาจเสียชีวิตได้ระบบอื่นๆ ได้แก่ ระบบไต ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบเลือด